FaculteitGLM boostersession - 2018


English version below


Van 31 augustus t.e.m. 2 september 2016 en van 26 t.e.m. 28 april 2017 vond de driedaagse workshop ‘Het Good Lives Model in de praktijk’ plaats. Tijdens deze workshop lag de nadruk op de concrete implementatie van het Good Lives Model (GLM) in de praktijk en de klinische implicaties van het GLM in relatie tot behandelingsdoelen en oriëntatie, assessment en interventieplanning, inhoud, en uitkomsten. Hierbij werd zowel aandacht besteed aan de toepassing van het GLM in het algemeen en meer specifiek bij adolescent sex offenders’ en ‘forensic mental health service users’. De deelnemers verwierven, na de vorming, concrete kennis omtrent de ontwikkeling van een Good Lives Plan in de praktijk.

Om deze verworven kennis warm te houden, organiseert de vakgroep orthopedagogiek opnieuw een opfrissingsnamiddag over dit internationaal erkend rehabilitatiemodel voor personen die criminele feiten hebben gepleegd. Ook nu zullen Tony Ward en Mary Barnao deze Engelstalige opfrisnamiddag verzorgen.

Programma

Tijdens deze opfrissingsnamiddag zullen volgende zaken aan bod komen:

 • Opfrissing van de verworven kennis uit de driedaagse workshop
 • Reflectie en discussie m.b.t. de ondervonden meerwaarde van GLM in de praktijk
 • Reflectie en discussie m.b.t. ondervonden moeilijkheden bij de implementatie van GLM in de praktijk
 • Behandelen van praktijkcasussen

Wanneer Dinsdag 17 april 2018, van 13u00 – 17u00.

Voor wie Deze opfrissingsnamiddag staat open voor praktijkwerkers en onderzoekers binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening die deelnamen aan één van de eerdere driedaagse workshops ‘GLM in de praktijk’. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From August 31 to September 2, 2016, and from April 26 to 28, 2017, the three-day workshop ‘The Good Lives Model in practice’ took place. During this workshop, the focus was on the concrete implementation of the Good Lives Model (GLM) in practice and the clinical implications of the GLM in relation to treatment goals and orientation, assessment and intervention planning, content, and outcomes. Attention was payed to both the application of GLM in general  and more specifically to ‘adolescent sex offenders’ and ‘forensic mental health service users’. After the workshop, participants had acquired practical knowledge about the development of a Good Lives Plan in practice.

To keep this acquired knowledge warm, the Department of Special Needs Education organizes another boostersession regarding this internationally acknowledged rehabilitationmodel for people who have committed offenses. Again, this session will be provided in English, by Tony Ward en Mary Barnao.

Program

During the boostersession the following topics will be covered:

 • Refreshment of acquired knowledge from the three-day workshop
 • Reflection and discussion regarding experienced benefits of the GLM in practice
 • Reflection and discussion regarding experienced challenges of the implementation of the GLM in practice
 • Discussing cases

When Tuesday 17 april 2018, from 13h00 – 17h00.

For whom This boosterssesion is open to practitioners and researchers within the forensic mental health and youth services who participated in one of the prior three-day workshops. 


Boostersession GLM in practice (€50.00)

Sales stopped

April 17, 2018 13:00 - 17:00 (GMT +00:00 UTC)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & others)

Address


Henri Dunantlaan 2,
9000 Gent

Google maps »

Participants (13)


  • Gravatar
  • Xiomara Verstrepen
   email: xiomara.verstrepen@jongerenwelzijn.be
   organisatie: Gemeenschapsinstelling De Kempen, Campus De Markt

  • Gravatar
  • Katrien Smeets
   email: katrien.smeets@cawlimburg.be
   organisatie: CAW Limburg

  • Gravatar
  • Lore Van Damme
   email: lore.vandamme@ugent.be
   organisatie: UGent

  • Gravatar
  • evelien depoortere
   email: evelien.depoortere@eigenwoonst.be
   organisatie: eigen woonst vzw

  • Gravatar
  • elies vandewalle
   email: elies.vandewalle@eigenwoonst.be
   organisatie: eigen woonst vzw

  • Gravatar
  • Ellis ter Beek
   email: ellis.terbeek@horizon.eu
   organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

  • Gravatar
  • Leen Cappon
   email: leen.cappon@fracarita.org
   organisatie: PC Sint-Jan-Baptist

  • Gravatar
  • Ines Tackoen
   email: Ines.Tackoen@fracarita.org
   organisatie: UPC Sint-Kamillus

  • Gravatar
  • Tim Grugeon
   email: Tim.Grugeon@fracarita.org
   organisatie: UPC Sint-Kamillus

  • Gravatar
  • Colinda Serie
   email: Colinda.Serie@kuleuven.be
   organisatie: KU Leuven

  • Gravatar
  • marleen van laere
   email: marleen.vanlaere@cawantwerpen.be
   organisatie: CAW Antwerpen Asterisk

  • Gravatar
  • Wouter Wanzeele
   email: wouterwanzeele@cawoostvlaanderen.be
   organisatie: CAW Oost-Vlaanderen

  • Gravatar
  • Bart Haes
   email: barthaes@cawoostvlaanderen.be
   organisatie: CAW Oost-Vlaanderen